Životopis

Václav Česák

Nar. 1.4.1962

Narodil se a vyrůstal v Plzni, ale kořeny jeho rodiny pocházejí ze Starého Smolivce na Nepomucku, k němuž má již od mládí silné pouto a kde v současné době žije a tvoří. Tato krajina vždy ve velké míře ovlivňovala jeho uměleckou tvorbu.

Absolvoval soukromé studium v ateliéru akademického sochaře Františka Bálka, který v něm záhy rozpoznal talent a neváhal mu nezištně poskytnout tvůrčí prostory i nemalé zkušenosti. Další důležité studium absolvoval ve významné německé umělecké slévárně Lenz-Jahn v Norimberku, kde pracoval pod vedením mistra cizelérského Tomáše Podlesného a Sabine Jahn.

Za hlavní inspiraci pro tvorbu svých plastik považuje především křesťanské symboly v duchovním rozměru futurismu, z čehož vychází i jeho životní filosofie.

Rád využívá širokého spektra materiálů (kámen, bronz, nerez, ocel, sklo a další speciální hmoty), což mu umožňuje naplno využít nemalého imaginativního i myšlenkového potenciálu. K dílu přistupuje již v prvopočátku velmi kreativně, jeho schopnosti mu dovolují přístup výsostně komplexní již tím, že je schopen nejen vytvořit výsledný efekt uměleckého objektu, ale zvládá i veškeré techniky spojené s nutnou přípravou (výroba forem, lití voskových modelů, patinování, glazura atd.). Nemalé zkušenosti ovšem získal i v oboru light designu, scénografie, techniky šperkařství.

Nejen výtvarné umění, ale i hudba ho provází celý život. Hudebně se prezentoval jako spoluautor některých znělek pro Český rozhlas Plzeň a scénického ztvárnění multimediálního pořadu „Virtula Cirk“. Na svém kontě má řadu realizací po celém světě.

Václav Česák je zakládajícím členem Matice sv. Jana Nepomuckého, od roku 2020 působí ve funkci jejího předsedy. Odkazu tohoto světce se velmi často věnuje i ve své tvorbě.

V roce 2019 mu bylo uděleno Ministerstvem obrany ČR osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Byl také zařazen do projektu Post Bellum „Paměť národa“.

Je také čestným členem Arf Society – celosvětového fanklubu Franka Zappy.